Kick out 2018

Fredag kveld ble det arrangert kick out for trenere og lagledere.

26 lagledere, trenere og styremedlemmer møtte opp til kick out på klubbhuset på Frøystad.

Sportslig
Kvelden åpnet med at sportslig leder Eva Edvardsen oppsummerte sesongen vi har lagt bak oss. Aktiviteten i klubben er stor, og det skjer vanvittig mye bra, både på og utenfor banen. Det er inneværende sesong gjort en stor jobb med å heve kompetansen til trenerne i klubben, og det kurses fortsatt for å heve kompetansen ytterligere. Vi har nå en dekning på 100 %, som vil si at alle lag i klubben har en trener med minst ett trenerkurs. Jobben som gjøres legges merke til av kretsen. Les kretsens omtale av saken her.

Tusen takk til alle lagledere, trener og andre som bidrar til å gi et best mulig tilbud til spillerne i klubben!

Det ble også nevnt at det er startet opp trenerforum for alderstrinnene 13 år til senior, en gang i måneden. Vi er glade for at Kai Fredriksen, som har lang fartstid som trener, har sagt ja til å lede disse kveldene. Temaet for kveldene er "Den perfekte kampen". Tanken er at det etter hvert skal kjøres tilsvarende opplegg for barnefotballen.

Eva rundet av med å introdusere Tor Stein Brenna, som er ansatt som hussjef i Lunner FK. Les mer om ansettelsen her.

Byggeprosessen
Levi Edvardsen fulgte opp med å informere om den pågående byggeprosessen på Frøystad. Grunnarbeidet for en 9er-bane med undervarme gjøres for øyeblikket på området like nord for klubbhuset. Levi kunne fortelle at det er lagt ned et godt stykke arbeid for å få banen klar til vintersesongen, men at det dessverre ikke lar seg gjøre. Grunnarbeidet gjøres derfor ferdig i ukene fremover, og arbeidet tas opp igjen til våren. Vi regner med å ha banen klar i løpet av mai 2019.

Levi kunne også fortelle litt om opparbeidelsen av uteområdet ellers. Like nord for den nye banen er det tenkt en gresslomme i naturgress, egnet til for eksempel oppvarming. Like øst for banen blir det laget en dumpingplass for granulat, for å kunne behandle granulaten på en mest mulig mijøvennlig måte. Rett ut for klubbhuset blir det sådd til, et område nesten tilsvarende en 7er-bane. Det er også tenkt at området inn til klubbhuset skal asfalteres.

Materialforvalter og banefordeling
Camilla Orbraaten, materialforvalter, informerte om sesongen som har vært, og godt samarbeid med Glømmi sport. Det ble diskutert hva som gjøres med drakter, og at det i tillegg til rød drakt skal oppfordres til bruk av svart shorts og hvite strømper.

Bestillingen av treningsdresser vil bli gjort på nyåret, et par måneder tidligere enn vi pleier. Denne justeringen blir gjort fordi Addidas går tom på lager dersom vi venter for lenge med å bestille.

Utstyrsavtalen vi i dag har med Glømmi går ut etter sesongen 2019.

Camilla skal straks fordele treningstider i vinter. De som ennå ikke har meldt inn ønsket treningstid bes om å gjøre det snarest. Hun ønsker også å takke alle trenere og lagledere for godt samarbeid gjennom fotballsesongen vi nå har lagt bak oss.

Kiosken og julemarked
Kioskansvarlig, Nina Hanssveen, fortsatt med å fortelle at drifta av kiosken har gått overraskende bra det første året, og vi vil fortsette med det samme oppsettet neste sesong. Hun kunne fortelle at kioskene på Bruvoll og Frøystad har gitt klubben tett oppunder 100 000 kr i inntekt denne sesongen. Tusen takk til alle som stiller opp på kioskdugnad, det hadde ikke vært mulig uten dere!

Nina kunne videre fortelle at vi er godt i rute til det kommende julemarkedet 24.-25. november. Klubbhuset vil da fylles med forskjellige stands, og det blir lotteri og åpen kiosk. En god mulighet for å gjøre unna noen av årets julegaver. Møt opp!

Svea skilag
Christian Berge, sportslig leder i Svea skilag, møtte opp for å fortelle at skilaget gjerne vil tilby alle lag i Lunner FK gratis skitrening gjennom vinteren. Treningene gjennomføres tirsdager og torsdager, og er et meget godt tilbud for å få til alternativ trening.

Et veldig godt tilbud som vi i Lunner FK setter stor pris på. Ta kontakt med Christian for nærmere avtale. Kontaktinformasjon kommer.

Pizza
Kvelden ble rundet av med pizza og mingling.

Takk for innsatsen
Klubben ønsker å rette en stor takk til to giganter i klubben. Sven-Arne Bern og Frode Midtlie ga se ved sesongslutt. Til sammen har de over 30 år i klubben. Tusen takk for innsatsen!


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift